مطلب ها

حذف سرپرستی معاونت امور اقتصادی و بین الملل از استانداری آذربایجان شرقی

یک ادغام در معاونت استانداری به دنبال ادغام  دو معاونت  در چارت سازمانی استانداری احمد محمد زاده که چندین ماه به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری  آذربایجان شرقی مشغول به کار بود به ماموریت خود پایان داد.
به گزارش صنعت تبریز ، در یکی از تغییرات در  چارت سازمانی استانداری های کل کشور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری  آذربایجان شرقی حذف شده و با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان‌شرقی ادغام شد.
  علی نواداد که پیش از این معاون مدیریت و منابع انسانی بود به عنوان معاون  اقتصادی و توسعه منابع مشغول به کار شده است.
محمد زاده که پیش از این به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری آذربایجان شرقی مشغول به کار بود نیز با حذف این سمت و بدون سر و صدا از استانداری آذربایجان شرقی رفت.